Øverste foss i elva mellom Sandungen og Hakkloa

Etter et stykke med stryk og skåvegger danner elva denne ganske friske fossen. Vannet til kverna og saga tar i stedet en flatere omvei med fangdemning og renner til vannhjulene. Saga lå ved fossen omtrent der dette bildet er tatt, se også bilde nr. 27283.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Jul 2017

Vanninntaket til Hakkloa kvern og sag

Av Odd Tore Saugerud

Tidligere var det vanlig at gårder hadde egen kvern og sag, som også malte og skar for andre eiendommer i nærheten. Ved elva mellom Sandungen og Hakkloa lå en kvern og et lite sagbruk. Vannføringen i elva var for stor til disse, så de hadde en egen tilførselskanal gjennom den lange skåveggen på nordøstsiden av elva. Her er inntaket sett fra luftsiden. Det dekkes av en stor helle, og på denne er det spor etter fester til en damluke.

09 Jul 2017

Fredet minne fra etterkrigstiden

Av Kjersti von Krogh

Under en bratt, langstrakt fjellhammer i Årvollåsen ligger Harald Grande's "hytte", som han og andre likesinnete satte opp etter krigen da det var stor mangel på husvære. I 1956 kunne han flytte inn i bratthenget med storslagen utsikt over Oslo, men etter hvert ble det så mye bråk og spetakkel blant de som bodde på denne måten i området, at Oslo kommune brente ned alle uteliggerhyttene i Årvollåsen i 1964. Men Haralds hytte var så godt gjemt at den ble spart, og han bodde der i sitt ene rom med utekjøkken helt til 1983. Harald døde tidligere i år i sitt 90. år. Hytta er i dag et fredet minne etter en spesiell del av vår etterkrigshistorie.

07 Jul 2017

Sykling i frodige omgivelser

Av Erik Unneberg |

Sykkelruten mellom Huseby og Bogstad badeplass (rute 516) går på vekslende underlag: sti, asfalt og grus. Nå er landskapet frodig og grønt, og har også innslag av gule og hvite blomster.