Hakkloa dam: fløtningsdemningen

Fløtningsdemningen i sydenden av Hakkloa er en gråsteindemning fra 1888, og er et stykke solid håndverk som står seg godt selv i dag. Den har derfor blitt utnevnt til et kultur-damanlegg, siden mange gamle fløtningsinnretninger også er bevart eller delvis rekonstruert. Som bildet viser, er det store dimensjoner over demningen, som er bygget i meget uveisomt terreng. Kjentmannspost 1994-96.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Jul 2017

Slå på tråden?

Av Nina Didriksen

Om dette er strøm- eller telefonlinjer får ekspertisen avgjøre, men fotografen fikk assosiasjoner til eldre tider da folk "slo på tråden" til hverandre. I dette tilfellet blir det mellom Gåslungen gård og Liggeren.

10 Jul 2017

Rester etter fangdemningen og fundamentet til kverna

Av Odd Tore Saugerud

Øverst i bildet var antageligvis fangdemningen til saga og til kverna. En naturlig steinformasjon utgjorde nordsiden (til høyre i bildet), og så ble det bygget en forlengelse av denne over den lille fossen som er synlig på bildet. Fra demningen gikk det en lang renne til saga, og en kortere til kverna, som lå der hvor to steinpillarer er synlig på høyre side av bekken. Det skal ha blitt funnet en del av en møllestein som sannsynliggjør at kverna lå der.

10 Jul 2017

Sumpvekster langs vannkanalen

Av Odd Tore Saugerud

I denne delen av vannkanalen rant tidligere bare vannet som hadde drevet kverna. Nå går hele vannføringen der, og det har dannet seg en frodig sump med blant annet sverdliljer. I bakgrunnen noen av husene i grenda på Vestre Hakkloa.