Hakkloa dam: kran med galge

Fløtningslukene er av den typen som løftes opp, og her står kranen som står for dette. Det er brudd i skinnegangen, så det må nok en reparasjon til før kranen kan kjøres. I graset ved siden av den ligger en manøvreringsenhet for en av bunnlukene. Den har sannsynligvis blitt erstattet av en mer moderne inne i damhuset.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Jul 2017

Hakkloa dam: stor vannføring ned Smalstrømmen

Av Odd Tore Saugerud

Denne dagen var det mulig å høre Smalstrømmen lenge før det var mulig å se den, og bildet viser grunnen: Bunnluka står åpen, og vannet spruter ut av den og danner en skikkelig foss videre. Egentlig var dette ganske uventet, siden vannstanden i Hakkloa er lav for tiden. Står utbedring av demninger for tur også her, på samme måte som for mange andre gamle demninger nå for tiden? Nye forskrifter, ny betong skjuler gammel grårstein.

10 Jul 2017

Hakkloa dam: fløtningsdemningen

Av Odd Tore Saugerud |

Fløtningsdemningen i sydenden av Hakkloa er en gråsteindemning fra 1888, og er et stykke solid håndverk som står seg godt selv i dag. Den har derfor blitt utnevnt til et kultur-damanlegg, siden mange gamle fløtningsinnretninger også er bevart eller delvis rekonstruert. Som bildet viser, er det store dimensjoner over demningen, som er bygget i meget uveisomt terreng. Kjentmannspost 1994-96.

10 Jul 2017

Slå på tråden?

Av Nina Didriksen

Om dette er strøm- eller telefonlinjer får ekspertisen avgjøre, men fotografen fikk assosiasjoner til eldre tider da folk "slo på tråden" til hverandre. I dette tilfellet blir det mellom Gåslungen gård og Liggeren.