Sponset trapp

Folk som har støttet byggingen av Hjellsåstårnet i Sørmarka, har blant annet kunnet "kjøpe" et trappetrinn. Her er noen av navneskiltene som viser hvem sponsorene er.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Jul 2017

Restene av Kommunehytta

Av Petter Heim

Dette er de sørgelige rester av bebyggelse som forteller at det en gang har vært en hytte her.

17 Jul 2017

Her lå Kommunehytta

Av Petter Heim

Selve hytta er revet for flere år siden, og lå rett til høyre for den lyse kollen midt i bildet. Fortsatt bærer området navnet Kommunehytta hos hurumfolk (og på kartet), og det vil det nok fortsette med.

17 Jul 2017

Kastehaugen på Ingjerdsbrenna

Av Odd Tore Saugerud

Historien bak kastehaugen er oppsummert i beskrivelsen av markadatabasestedet Ingjerdsbrenna. Da haugen var kjentmannspost i perioden 1996-98, kom vi den 14. juni 1995 fra Elgsbrenna da vi skulle finne den. Vi lette lenge og vel i det noe tilvokste myrlandskapet hvor den var avmerket i Kjentmannshåndboken, men fant den ikke, ga opp og fortsatte stien mot Gaupeskarveien. Og etter ca. 500 meter dukket den opp til venstre for stien! Det er ikke en kasterøys av stein, men en kastehaug av pinner, som fortsatt holdes i hevd.