Veststupet mot Krokløken

bilde nr. 27190 kan man se antydning til stupet på vestsiden av Krokløken. Her er det på nærmere hold. Skikkelig stup, med store blokker foran. Spennende å se på, ikke enkelt tilgjengelig. Bildet er tatt fra toppen av det om lag ti meter høye øststupet som går rett ned i nordenden av Krokløken. I dette området er det mye terreng med gammelskog og myrer, større og mindre kløfter. Det ble en interessant tur fra øststupet ned i dalen mot Katnosa og videre bushing «snarveien» direkte til Fagerliseter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Jul 2017

Den østligste atthaldsdemningen

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 27198 viser den vestligste atthaldsdemningnen. Som dette bildet viser, er den østligste atthaldsdemningen mye mindre og ikke så fint murt opp. Dessuten lekker den litt i bunnen.

19 Jul 2017

Katnosdammen 1928 og 2017

Av Odd Tore Saugerud

Bildet fra 1928 viser en hvitmalt damvokterbolig og dobbelt båthus beliggende uten sjenerende vegetasjon. Dagens bilde viser at den lille grana i forgrunnen har vokst seg stor, og dekker så mye at det ikke er mulig å ta et bilde fra eksakt samme ståsted. Legg merke til at det på toppen av demningen ligger et manøvreringsratt med skrue til bunnluken. Et tilsvarende ratt ligger nå langs kanten på båthuset, se teksten til bilde nr. 27197.

15 Jul 2017

Rasteplass med eller uten utsikt

Av Nina Didriksen

Det er fine rastemuligheter ved foten av Hjellsåstårnet i Ski. Foretrekker du mer luftige omgivelser, er det bare å ta med seg kaffekoppen opp i tårnet.