Vidsyn fra Bjønnåsen

Tar man turen opp til setra Bjønnåsen (304 moh.), blir man belønnet med en storslagen utsikt. Setra er inngjerdet med gressende sauer, og tilrettelagt for aktiviteter i regi av eieren, Grønsand gård aktivitetssenter. Et skilt på porten i gjerdet ønsker alle velkommen inn!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Jul 2017

Ravinelandskapet langs Songa: en gammel hulvei

Av Odd Tore Saugerud

Langs ryggene i ravinen er det mange steder tydelige spor etter gamle hulveier, som her på ryggen opp mot husene ved Hagen øst for Scandic Hotel. Disse er resultatet av århundrers trafikk mellom gårdene i området, kombinert med regn og erosjon. Her er stigningen mye brattere enn det går frem av bildet. Beboerne på Hagen har i år stengt turveien videre forbi husene, og det har blitt en ny tursti ned nabodalen i vest og opp på jordekanten ved Hagen. Denne er svært bratt, delvis sikret med tynt tau, og går gjennom gjørme i bunnen av dalen. Den er langt fra ferdig, og en rundtur hvor denne er med kan knapt anbefales i og etter regn.

22 Jul 2017

Ravinelandskapet langs Songa: intenst grønt med falne trær over elva

Av Odd Tore Saugerud

Når man ser dette bildet kan man vel lure på om det er nødvendig å bygge broer over elva, så mange store falne trær det er å balansere på. Men vannføringen her varierer kraftig, og når det er vått, kan det være farlig sleipt både i leira og på stokkene. Bildet er tatt fra broen som vi ser på bilde nr. 27355, og viser også hvor ufremkommelig det er langs elvebreddene der det er flatt.

22 Jul 2017

Ravinelandskapet langs Songa: en bro på turstiene

Av Odd Tore Saugerud

I ravinelandskapet langs Songa er det gamle hulveier og nyere tråkk og turstier på ravineryggene og i dalene. På turstiene er det laget broer og klopper over elven og sidebekker, men ellers går stiene stort sett i de mer eller mindre bratte leirskråningene. Dette er den vestligste broen i rundløypene fra den lille parkeringsplassen ved Scandic Hotel og til minnelunden der en britisk Short Sterling styrtet 10. mai 1945. Typisk grønt gråorlandskap med mye mjødurt, og her en enslig kvann i venstre side av bildet.