Fiskelykke?

Da fotografen besøkte Badedammen på Grorud i dag, var det ingen som badet. Denne karen fikk fiske ganske uforstyrret.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Jul 2017

Langmyr

Av Petter Heim

I markene rundt Oslo finnes det flere steder som bærer navnet Langmyr, her er ett av Hurums bidrag. Navnet er kanskje litt villedende, myra er knapt 100 meter lang inkludert et lite tjern.

26 Jul 2017

Tøla: landkar etter den eldgamle Hadelandsveien

Av Odd Tore Saugerud

Rett før Tøla renner under Gamle Hadelandsvei er det rester av en gammel bro i form av solide landkar av gråstein. Fra eldgamle tider har Hadelandsveien fra Romerike til Hadeland gått i dette området, så dette må være spor etter en enda eldre vei enn Gamle Hadelandsvei. Nå er broen borte, og det går et traktorvad på svaberget rett nedstrøms der den lå.

26 Jul 2017

Tøla: demningen sett fra vestsiden

Av Odd Tore Saugerud

Dette er demningen i Tøla sett fra motsatt side i forhold til bilde nr. 26239. Hullet i betongdekket går ned til en ventil med manøvreringsratt og en ganske grov sil. Fra dette stedet på demningen var det spor videre nedover langs fossen etter en grøft for en rørledning av ganske beskjeden dimensjon. Dette bekrefter på en måte at demningen var inntaket til et lokalt vannverk lenger nede, se bilde nr. 26241. Dammen nærmest i bildet kan ha innløp under vannspeilet fra Tøla, med hensikt å felle ut partikler i vannet før det gikk til vannverket.