Bru og demning ved utløpet av Smalvannsbekken i Hakklokalven

I 1920 ble det bygget en demning i vestenden av Smalvann for å gjøre dette til et magasin for tømmerfløting til Hakklokalven. Det ble også bygd en demning med bru ved utløpet i Hakklokalven for å gjøre myrene langs bekken fløtbare. Under brua er det rester av en tredemning.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Aug 2017

Mago: fortsatt i god hevd

Av Odd Tore Saugerud

Veien inn til Mago begynte å bli grønn mellom hjulsporene, og det var ikke merker etter ferdsel nylig. Vi tok derfor sjansen på et gjensyn etter nærmere 20 år. Husene er fortsatt i god hevd, graset var klippet, og vollene var fortsatt åpne, fulle av markblomster og klare til å bli slått. Den nye tid hadde kommet også hit, på uthusveggen var det parabolantenne. Mago var kjentmannspost i perioden 1992-94.

09 Okt 2009

Elneshøgda: Bysteinen/Linskjørka og Kirkesteinen

Av Odd Tore Saugerud |

Beskrivelsen av kjentmannsposten på Elneshøgda angår for det meste steinen Bysteinen eller Linskjørkja, som ligger øst for toppen på 429 moh. Her er et bilde av den, i fall noen skulle ha lett etter den. Det er flere store steiner i området, og den store, flate steinen kalt Kirkesteinen ligger lett synlig inntil stien fra blåstikrysset i syd. Her var det kjentmannspost i perioden 1998-2000. Linskjørka/Bysteinen ligger ca. 100 meter nord for denne, men var tilgrodd og ikke lett synlig. Kildene er ikke entydige på navnene her.

01 Aug 2017

Elneshøgda: tid for litt ettertanke

Av Odd Tore Saugerud |

På Elneshøgda er den nye tid i ferd med å ta over: Trigtårnet har for lengst falt ned, utsikten gror igjen, og ny kjentmannspost har tatt over treet der posten fra merkets urtid sto, se bilde nr. 16571 fra 2012. Men ser du nærmere etter på furustammen, er det fortsatt et område hvor barken er mindre værbitt der hvor den gamle posten sto.