Hengebrua over Hakklokalven

Hengebrua over smalet tilHakklokalven er et viktig ledd i stinettet i området. Denne sommerdagen var forholdene her ikke akkurat sommerlige. Kraftig vind fra Hakkloa laget skumstriper og gjorde turen over brua både kald og nokså fuktig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Aug 2017

Bru og demning ved utløpet av Smalvannsbekken i Hakklokalven

Av Odd Tore Saugerud

I 1920 ble det bygget en demning i vestenden av Smalvann for å gjøre dette til et magasin for tømmerfløting til Hakklokalven. Det ble også bygd en demning med bru ved utløpet i Hakklokalven for å gjøre myrene langs bekken fløtbare. Under brua er det rester av en tredemning.

01 Aug 2017

Mago: fortsatt i god hevd

Av Odd Tore Saugerud

Veien inn til Mago begynte å bli grønn mellom hjulsporene, og det var ikke merker etter ferdsel nylig. Vi tok derfor sjansen på et gjensyn etter nærmere 20 år. Husene er fortsatt i god hevd, graset var klippet, og vollene var fortsatt åpne, fulle av markblomster og klare til å bli slått. Den nye tid hadde kommet også hit, på uthusveggen var det parabolantenne. Mago var kjentmannspost i perioden 1992-94.

09 Okt 2009

Elneshøgda: Bysteinen/Linskjørka og Kirkesteinen

Av Odd Tore Saugerud |

Beskrivelsen av kjentmannsposten på Elneshøgda angår for det meste steinen Bysteinen eller Linskjørkja, som ligger øst for toppen på 429 moh. Her er et bilde av den, i fall noen skulle ha lett etter den. Det er flere store steiner i området, og den store, flate steinen kalt Kirkesteinen ligger lett synlig inntil stien fra blåstikrysset i syd. Her var det kjentmannspost i perioden 1998-2000. Linskjørka/Bysteinen ligger ca. 100 meter nord for denne, men var tilgrodd og ikke lett synlig. Kildene er ikke entydige på navnene her.