Det gulner på myrene, men bare litt

På myrene mellom Hakkloa og Smalvannsbekken var det lokale tilløp til modne molter. Ikke mange, men nok til å fylle to mager. Men det var moltegras nok til at det kunne vært mange flere.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Aug 2017

Hengebrua over Hakklokalven

Av Odd Tore Saugerud

Hengebrua over smalet tilHakklokalven er et viktig ledd i stinettet i området. Denne sommerdagen var forholdene her ikke akkurat sommerlige. Kraftig vind fra Hakkloa laget skumstriper og gjorde turen over brua både kald og nokså fuktig.

01 Aug 2017

Bru og demning ved utløpet av Smalvannsbekken i Hakklokalven

Av Odd Tore Saugerud

I 1920 ble det bygget en demning i vestenden av Smalvann for å gjøre dette til et magasin for tømmerfløting til Hakklokalven. Det ble også bygd en demning med bru ved utløpet i Hakklokalven for å gjøre myrene langs bekken fløtbare. Under brua er det rester av en tredemning.

01 Aug 2017

Mago: fortsatt i god hevd

Av Odd Tore Saugerud

Veien inn til Mago begynte å bli grønn mellom hjulsporene, og det var ikke merker etter ferdsel nylig. Vi tok derfor sjansen på et gjensyn etter nærmere 20 år. Husene er fortsatt i god hevd, graset var klippet, og vollene var fortsatt åpne, fulle av markblomster og klare til å bli slått. Den nye tid hadde kommet også hit, på uthusveggen var det parabolantenne. Mago var kjentmannspost i perioden 1992-94.