Demningen ved Smalvann

Fra naturens side er Smalvann bare et lite vann med begrenset nedslagsfelt, så for å få nok vann til tømmerfløting måtte vannvolumet økes kraftig. Det ble derfor bygget en solid gråsteindam med en høyde på 2,5 meter og en total lengde på 17 meter. Selve demningen står bra, og jernføringene for damluka er fortsatt på plass. Damluka er vekk, og toppen av tredemningen foran denne har også stort sett råtnet vekk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Aug 2017

Det gulner på myrene, men bare litt

Av Odd Tore Saugerud |

På myrene mellom Hakkloa og Smalvannsbekken var det lokale tilløp til modne molter. Ikke mange, men nok til å fylle to mager. Men det var moltegras nok til at det kunne vært mange flere.

01 Aug 2017

Hengebrua over Hakklokalven

Av Odd Tore Saugerud

Hengebrua over smalet tilHakklokalven er et viktig ledd i stinettet i området. Denne sommerdagen var forholdene her ikke akkurat sommerlige. Kraftig vind fra Hakkloa laget skumstriper og gjorde turen over brua både kald og nokså fuktig.

01 Aug 2017

Bru og demning ved utløpet av Smalvannsbekken i Hakklokalven

Av Odd Tore Saugerud

I 1920 ble det bygget en demning i vestenden av Smalvann for å gjøre dette til et magasin for tømmerfløting til Hakklokalven. Det ble også bygd en demning med bru ved utløpet i Hakklokalven for å gjøre myrene langs bekken fløtbare. Under brua er det rester av en tredemning.