Tunnelen Søndre Anderstjern – Trehørningsrumpa: utløpet

I 1896 var planene om å lede mest mulig vann fra Marka til Maridalsvannet for Christianias vannforsyning klar, i Nittedal helst kjent som «det store vanntyveriet». I planene inngikk det å stenge Nordvannets naturlig avløp, snu bekken fra Anderstjerna, og lede vannet derfra og til Trehørningen gjennom en 44 meter lang tunnel. Denne ble drevet fra trehørningssiden, og var ferdig i 1908. Fra tunnelutløpet ble vannet ledet i en steinsatt V-formet renne ned til Trehørningsrumpa. Kjentmannsposten finnes enklest ved å følge blåstien fra veien mot vannet og se mot venstre. Posten blir da etter noen meter synlig gjennom granbaret.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Aug 2017

Tømmerets rutsjebane fra Smalvann mot Hakklokalven

Av Odd Tore Saugerud |

Rett etter demningen på bilde nr. 27385 ble det bygget et system av skåttbruer og skåvegger av tre for at tømmeret ikke skulle sette seg fast i det steinete bekkeløpet. På høyre side står fortsatt rester av stenderne til skåveggene.

01 Aug 2017

Demningen ved Smalvann

Av Odd Tore Saugerud |

Fra naturens side er Smalvann bare et lite vann med begrenset nedslagsfelt, så for å få nok vann til tømmerfløting måtte vannvolumet økes kraftig. Det ble derfor bygget en solid gråsteindam med en høyde på 2,5 meter og en total lengde på 17 meter. Selve demningen står bra, og jernføringene for damluka er fortsatt på plass. Damluka er vekk, og toppen av tredemningen foran denne har også stort sett råtnet vekk.

01 Aug 2017

Det gulner på myrene, men bare litt

Av Odd Tore Saugerud |

På myrene mellom Hakkloa og Smalvannsbekken var det lokale tilløp til modne molter. Ikke mange, men nok til å fylle to mager. Men det var moltegras nok til at det kunne vært mange flere.