Abrahamsrud: interiør i steinhytta 2017

Slik ser hytta ut innvendig i august 2017. Understøttelsen av klaffbordet har gitt etter, og mye av det som sto på det, har havnet på gulvet. Løse bord med spiker og mange års støv og spindelvev gjorde det lite trivelig å gå nærmere inn i sittekroken. I restaureringen rundt 1970 ble det i stor grad brukt lokale materialer, bjørkestammer til hyller og takstøtter, granstammer til tak og mønsås, men ovnen ble båret opp dit. De to gamle interiørbildene, bilde nr. 27471 og bilde nr. 27472, ble tatt med blitz, mens dette er tatt i meget sparsomt naturlig lys, håndholdt med støtte.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Okt 2003

Abrahamsrud: matforråd og kjøkkentøy 2003

Av Odd Tore Saugerud

På hylla i sittekroken sto også rester av matforrådet, både tørrmat og syltetøy. Kjøkkentøyet bærer preg av at oppvask ikke hadde vært en viktig del av tilværelsen her oppe.

26 Okt 2003

Abrahamsrud: interiør i steinhytta 2003

Av Odd Tore Saugerud

Steinfjøset på plassen Abrahamsrud ble krympet og restaurert til en steinhytte av tre gutter fra Lommedalen rundt 1970. Her er sittekroken med benk og klaffbord. Oppvasken etter det siste måltidet før hytta ble tatt ut av bruk, sto der fortsatt og venter på en omgang med Sunlight oppvaskmiddel.

26 Okt 2003

Steinfjøset på plassen Abrahamsrud øst for Soterud 2003

Av Odd Tore Saugerud |

Steinfjøset på plassen Abrahamsrud om lag 250 meter øst for Soterud var kjentmannspost i perioden 2002 - 04. Forhistorien til stedet er usikker. I omtalen av Soterud nevnes det at det var en finneplass der litt opp i skråningen, hvor det bodde folk til 1828. Bildet viser fjøset sett fra syd slik det sto i oktober 2003, omgitt av stor skog på alle kanter unntatt mot syd. Bilde nr. 27476 viser hvordan det ser ut i dag (august 2017).