Nordre Krokvann: utløpet av tømmerrenna fra Tappenbergvann

Ifølge Even Saugstads bok «Østmarka» er Tappenbergvann oppdemmet seks meter for tømmerfløting med demning i vest ved Tappenbergkoia. Demningen var en steindemning som senere delvis er tettet med betong. Den lekker, men uttaket for tømmerrenna er fortsatt intakt, og renna, som var av U-formet jern, er fortsatt der. Dette bildet viser utløpet av renna i Nordre Krokvann. Her er det tydelig at flere seksjoner mangler, for avslutningen nå er oppskriften på tømmervase og skader. Bak trærne skimtes Tappenbergkoia.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Sep 2017

Ung rustbrunpigg ved Søndre Krokvann

Av Odd Tore Saugerud |

På Krokvannstunga, den smale tangen ut fra nord i den vestre delen av Søndre Krokvann, kom vi over noen få eksemplarer av denne nokså merkelig utseende soppen. Det er unge rustbrunpiggsopper, enten vanlig eller skarp. Som eldre blir de rustbrune og får da en form som er mer lik andre sopper. De er arter av korkpiggsopper, hvor soppkjøttet har en konsistens som gjør det umulig å tygge. Vi prøvesmakte ikke for å finne ut om den var brennende skarp eller bare besk. Rustbrunpigg er i ferd med å bli sjelden i Norge.

02 Sep 2017

Søndre Krokvann: Borkedemningen og en gammel beverhytte

Av Odd Tore Saugerud

Her er restene av Borkedemningen sett fra en annen vinkel enn på bilde nr. 27540. Den var nok lavere enn dagens steindemning, og er bare synlig ved lav vannstand. Til venstre for den er det en litt unaturlig kvistrøys som kan være restene etter en gammel beverhytte.

02 Sep 2017

Søndre Krokvann: rester av Borkedemningen

Av Odd Tore Saugerud

I overskriften til bilde nr. 27539 er Borkedemningen, eller Borkedammen som den vanligvis kalles, nevnt, men ikke i teksten. Den er med på bildet også, litt utenfor midten av den lange vika, men nokså liten og utydelig. Her er den ved hjelp av teleobjektiv hentet nærmere. Mønsteret med liggende og stående stokker er også kjent fra Nordmarka, se f.eks. bilde nr. 27382. Bilde nr. 27541 viser flere detaljer.