Nordre Krokvann: rester av demningen i nordvest

Ifølge Even Saugstads bok «Østmarka» var Nordre Krokvann oppdemmet to meter mot Tappenbergvann med en steinkistedemning. Denne ble revet i 1994, og disse kloppene går over de sørgelige restene av denne. Åpningen for tømmerfløting er der fortsatt, men starten på tømmerrenna mangler.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Sep 2017

Nordre Krokvann: utløpet av tømmerrenna fra Tappenbergvann

Av Odd Tore Saugerud

Ifølge Even Saugstads bok «Østmarka» er Tappenbergvann oppdemmet seks meter for tømmerfløting med demning i vest ved Tappenbergkoia. Demningen var en steindemning som senere delvis er tettet med betong. Den lekker, men uttaket for tømmerrenna er fortsatt intakt, og renna, som var av U-formet jern, er fortsatt der. Dette bildet viser utløpet av renna i Nordre Krokvann. Her er det tydelig at flere seksjoner mangler, for avslutningen nå er oppskriften på tømmervase og skader. Bak trærne skimtes Tappenbergkoia.

02 Sep 2017

Ung rustbrunpigg ved Søndre Krokvann

Av Odd Tore Saugerud |

På Krokvannstunga, den smale tangen ut fra nord i den vestre delen av Søndre Krokvann, kom vi over noen få eksemplarer av denne nokså merkelig utseende soppen. Det er unge rustbrunpiggsopper, enten vanlig eller skarp. Som eldre blir de rustbrune og får da en form som er mer lik andre sopper. De er arter av korkpiggsopper, hvor soppkjøttet har en konsistens som gjør det umulig å tygge. Vi prøvesmakte ikke for å finne ut om den var brennende skarp eller bare besk. Rustbrunpigg er i ferd med å bli sjelden i Norge.

02 Sep 2017

Søndre Krokvann: Borkedemningen og en gammel beverhytte

Av Odd Tore Saugerud

Her er restene av Borkedemningen sett fra en annen vinkel enn på bilde nr. 27540. Den var nok lavere enn dagens steindemning, og er bare synlig ved lav vannstand. Til venstre for den er det en litt unaturlig kvistrøys som kan være restene etter en gammel beverhytte.