Kålputten

Flott ved Kålputten nå som røsslyngen blomstrer.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Sep 2017

Langs en gammel setersti

Av Anka Nordenborg

Bolivangen ligger i begynnelsen av seterstien som starter nederst ved Øyungsveien og ender ved gamle Finstadvangen, rett ved Kålputten øst for Kirkebygjermenningen. På Bolibakken var det setring frem til ca. 1925.

01 Sep 2017

Gamle Finstadvangen

Av Anka Nordenborg

Seterstien syd i Holter bygdealmenning bandt setervangene sammen. Ca. 25 steder ble benyttet til setring. Stien er tegnet på kart helt tilbake til 1818. Den er merket med blå brikker fra Gamle Finstadvangen til Edsetvangen. Derfra og ned til Bolivangen er den blåmerka.

02 Sep 2017

Nordre Krokvann: Rester av tømmerrenna til Røyrivann

Av Odd Tore Saugerud

Tømmerrenna til Røyrivann gikk i bratt og steinet terreng. For å oppnå jevnt fall, var den båret av trefundamenter. Disse har nå råtnet opp, slik at renna bare delvis henger sammen. Vannet gjennom åpningen for fløting når nå ikke frem til renna, men renner utenfor. Også her er renna av U-formet jern, med påklinkede forsterkninger og klinkede skjøter. Dette er ikke samme type jernrenner som på Krokskogen, som hadde et profil med to knekker i bunnen, se bilde nr. 19654.