Gjerdingdammen: inntaket til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven

Noen har kanskje undret seg over at det ikke er noen reguleringsanordning i demningen ved utløpet fra Gjerdingen, men bare et overløp. Dette bildet gir svaret. I dette huset er reguleringsventilen for tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven, og rett utenfor dette er tunnelinntaket som går helt ned til reguleringsdybden på syv meter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Sep 2017

I Glitrelia naturreservat

Av Anka Nordenborg

Glitrelia naturreservat ble opprettet i 2015 for å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold. Her finner man gammelskog av gran med innslag av skogstyper som gråor- heggeskog, høystaudegranskog og riksumpskog. Det går fin gulmerka sti fra Glitre sanatorium opp langs vestsiden av Oppegårdskollen som etter hvert svinger østover og kommer ut på Oppegårdsveien litt ovenfor Abbortjern. Ved Abbortjern er det en fin rasteplass.

18 Sep 2017

Opp Glitrelia

Av Anka Nordenborg

Glitrelia naturreservat ble opprettet i 2015 for å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold. Her finner man gammelskog av gran med innslag av skogstyper som gråor- heggeskog, høystaudegranskog og riksumpskog. Det går fin gulmerka sti fra Glitre sanatorium opp langs vestsiden av Oppegårdskollen som etter hvert svinger østover og kommer ut på Oppegårdsveien litt ovenfor Abbortjern. Ved Abbortjern er det en fin rasteplass.

18 Sep 2017

Glitrelia naturreservat

Av Anka Nordenborg

Glitrelia naturreservat ble opprettet i 2015 for å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold. Her finner man gammelskog av gran med innslag av skogstyper som gråor- heggeskog, høystaudegranskog og riksumpskog. Det går fin gulmerka sti fra Glitre sanatorium opp langs vestsiden av Oppegårdskollen som etter hvert svinger østover og kommer ut på Oppegårdsveien litt ovenfor Abbortjern. Ved Abbortjern er det en fin rasteplass.