Tunneltippen vest for Svartvann

Tunneltippen vest for Svartvann er navnsatt på Markadatabasens kart. Navnet kommer av at massen fra et av tverrslagene til i tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven er dumpet ned den bratte åssiden her, og senere brukt til å lage en vei som også demmer opp et langt og grunt vann i dalbunnen. I løpet av 100 år har rødlav funnet gode voksekår her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2017

Grimsvannsputten: inntaket til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven

Av Odd Tore Saugerud

Grimsvann har i nordenden en demning og en kanal videre mot nord, begge deler kunstferdig utført i gråstein. Dette er starten på vannets reise til Grimsvannsputten, og derfra ca. 50 meter videre mot nord, før det forsvinner inn i et hull i åssiden som vist på dette bildet. Det er en loddrett sjakt rett ned i tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven, godt inngjerdet med solid gjerde. Det er også andre byggverk og installasjoner på dette stedet, men funksjonen til disse er ikke avklart ennå.

19 Sep 2017

Grimsvannsbekken: en klopp med humoristisk merking

Av Odd Tore Saugerud

Skiforeningens klopp over Grimsvannsbekken rett syd for Grimsvannsputten har en advarsel om HØYSPENNING - LIVSFARE. At det er fare forbundet med å gå over det ganske råtne og svært glatte plankedekket, er nok riktig. Høyspenningen må imidlertid den som går over, selv sørge for.

19 Sep 2017

Gjerdingdammen: inntaket til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven

Av Odd Tore Saugerud

Noen har kanskje undret seg over at det ikke er noen reguleringsanordning i demningen ved utløpet fra Gjerdingen, men bare et overløp. Dette bildet gir svaret. I dette huset er reguleringsventilen for tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven, og rett utenfor dette er tunnelinntaket som går helt ned til reguleringsdybden på syv meter.