Tverrslaget vest for Svartvann

Det skal ha vært flere tverrslag til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven, og dette er ett av dem. Forsvarlig avstengt med sammensveiste kamstål, og egentlig lite fristende å gå inn i med vått og sleipt gulv med steiner og plankebiter. Dette kan ikke ha vært en trivelig arbeidsplass for de to-mannslagene som drev tunnelen med håndboring.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2017

Tunneltippen vest for Svartvann

Av Odd Tore Saugerud

Tunneltippen vest for Svartvann er navnsatt på Markadatabasens kart. Navnet kommer av at massen fra et av tverrslagene til i tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven er dumpet ned den bratte åssiden her, og senere brukt til å lage en vei som også demmer opp et langt og grunt vann i dalbunnen. I løpet av 100 år har rødlav funnet gode voksekår her.

19 Sep 2017

Grimsvannsputten: inntaket til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven

Av Odd Tore Saugerud

Grimsvann har i nordenden en demning og en kanal videre mot nord, begge deler kunstferdig utført i gråstein. Dette er starten på vannets reise til Grimsvannsputten, og derfra ca. 50 meter videre mot nord, før det forsvinner inn i et hull i åssiden som vist på dette bildet. Det er en loddrett sjakt rett ned i tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven, godt inngjerdet med solid gjerde. Det er også andre byggverk og installasjoner på dette stedet, men funksjonen til disse er ikke avklart ennå.

19 Sep 2017

Grimsvannsbekken: en klopp med humoristisk merking

Av Odd Tore Saugerud

Skiforeningens klopp over Grimsvannsbekken rett syd for Grimsvannsputten har en advarsel om HØYSPENNING - LIVSFARE. At det er fare forbundet med å gå over det ganske råtne og svært glatte plankedekket, er nok riktig. Høyspenningen må imidlertid den som går over, selv sørge for.