Bekken fra Store Daltjuven og tverrslag til tunnelen fra Grimsvann

Om det ikke er mye å se etter tunnelprosjektet ved Store Daltjuven, er det mange spor langs bekken derfra. Ca. 90 meter fra veikrysset inn til Daltjuvtomta er det et høyt gjerde på venstre side av veien, og på nedsiden av dette ser det slik ut som på bildet: Bekken lager en kanskje tre meter høy frisk foss ned i en utsprengt renne, som mot vest ender i et tverrslag til tunnelen fra Grimsvann. Dette er starten på bekken ned Kraftstasjonsdalen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2017

Demningen i Store Daltjuven

Av Odd Tore Saugerud

Ved Store Daltjuven er det ikke mange tydelige spor etter det store tunnelprosjektet Gjerdingen/Grimsvann – Store Daltjuven og Daltjuven – Ingvaldsflaten/Sandungskalven. Vannet er demt opp ved utløpet i nord med en lav demning av samme type som ved Grimsvann. Utløpet av tunnelen fra Gjerdingen er vanligvis under vann, og er ikke synlig. Men i dette området var det bolig for ingeniører og oppsynsmenn, og en stor brakke for arbeiderne.

19 Sep 2017

Bevergnag ved vannet vest for Svartvann

Av Odd Tore Saugerud

Veien som ble anlagt forbi vannet ved Tunneltippen demte det opp, men har stikkrenner rett under veitoppen. Men det syntes ikke beveren at var bra nok, så den bygde sin egen demning på toppen av veien, og sørget for at vannet fikk sin karakteristiske profil med mange døde trær langs kantene. Men som bildet viser, var dette en god stund siden.

19 Sep 2017

Tverrslaget vest for Svartvann

Av Odd Tore Saugerud

Det skal ha vært flere tverrslag til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven, og dette er ett av dem. Forsvarlig avstengt med sammensveiste kamstål, og egentlig lite fristende å gå inn i med vått og sleipt gulv med steiner og plankebiter. Dette kan ikke ha vært en trivelig arbeidsplass for de to-mannslagene som drev tunnelen med håndboring.