Ingvaldsflaten: utløpet av tunnelen Daltjuven – Sandungskalven

Det er ikke mange synlige spor etter tunnelen Store Daltjuven – Sandungskalven. Tunnelinntaket skal ligge under vann, og tunnelen ender på Ingvaldsflaten, nesten 500 meter nordnordøst for bekkeutløpet i nordenden av Sandungskalven. Tunnelen er avsluttet med et flott tilhugget steinhus som er utført som en målerenne. Enda et eksempel på gamle dagers steinhoggerkunst og at det gikk an å flytte selv store steinblokker uten bruk av maskiner. Rett nedenfor steinhuset er det to brukar etter en gammel bro, men selve broen var nok her av tre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2017

Den nederste fossen i Kraftstasjonsdalen

Av Odd Tore Saugerud

Kraftstasjonsdalen er bratt, ganske trang og vill, som en brattere utgave av Svenådalen på sitt trangeste. Det var derfor ikke fristende under dagens ganske fuktige forhold å følge bekken nedover for å se om det var spor etter turbin og generator. Dette er den nederste fossen, som etter kartet kanskje er seks meter høy. Langs blåstien, men mye høyere oppe, ligger et gammelt sikringsskap og minst én rørbit henslengt på ei steinrøys.

19 Sep 2017

Fangdemning og krabbebro øverst i Kraftstasjonsdalen

Av Odd Tore Saugerud

Kraftstasjonsdalen har fått navnet sitt etter at det ble bygget et elektrisitetsverk der for å forsyne tunnelanlegget med strøm til viftene, og kanskje med elektrisk lys i tillegg. På bildet er det rester etter en demning i tilhogd gråstein, sannsynligvis en fangdemning, og enten en overløpsrenne eller renne for rørledning fra denne. Her krysser også blåstien ned dalen bekken, og man har valget mellom å vasse på flate steiner/flaberg på toppen av en foss eller bruke stokkebrua for å komme seg over. Med dagens vannføring var vassing ikke tilrådelig, og stokkene var både sleipe og noe råtne, så da ble det krabbing på alle fire over brua.

19 Sep 2017

Utsprengt renne til Kraftstasjonsdalen

Av Odd Tore Saugerud

For å holde orden på bekken i det flate og myrlendte området før Kraftstasjonsdalen er det sprengt ut en rett renne i fjellet i en lengde av ca. 170 meter. Starten på renna går i det som kan kalles eventyrskog med gamle trær og få spor etter hogst.