Ringkollstua

Ringkollstua drives av Ingrid og Jørn Nicolaysen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

16 Feb 1999

På vei mot Maristua

Av Steinar Kjærnsrød

02 Mai 1999

Borgersetra, Ringkollen

Av Steinar Kjærnsrød

Fra Ringkolltoppen. Borgersetra skimtes mellom trærne. Det er en hel årstid forskjell mellom flatbygdene nede på Ringerike og her oppe på Ringkollplatået

02 Mai 1999

Parti fra Vambutjerna på Ringkollen

Av Steinar Kjærnsrød

Her fra løypa mellom Borgersetra og Spålen