Nordre Monsrudtjern: et tidligere vannreservoar

I utløpsbekken fra Nordre Monsrudtjern ligger denne gamle og primitive tredemningen. Men det er ingen lekedemning, for i bunnen er det en reguleringsventil, og i lyngen ved siden av finnes fortsatt en lang manøvreringstang til denne. Kanskje var tjernet tidligere et drikkevannsreservoar for Harestua?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Sep 2017

Nordre Monsrudtjern

Av Odd Tore Saugerud

I lia mellom Harestua og Langpipern ligger tre små tjern: Nordre, Vestre og Søndre Monsrudtjern. Dette er det nordre, et ganske vanlig lite skogstjern omgitt av bløtmyr på alle kanter. Bak det på bildet stikker Piperberget opp. Men tjernet var ikke så vanlig som det så ut ved første øyekast, se bilde nr. 27603.

22 Sep 2017

Slipplass på Stormyra

Av Odd Tore Saugerud |

Stormyra nordvest for Langpipern var ved flere anledninger slipplass under siste fase av 2. verdenskrig. Skiltene forteller historien. Ikke alle slipp var like vellykkede.

22 Sep 2017

Høst på Stormyra

Av Odd Tore Saugerud

Stormyra nordvest for Langpipern var kjentmannspost i perioden 1994 – 96 og er fortsatt verdt et besøk. Fine høstfarger, særlig på graset på myrene, og med formiddagens solstreif på Solobservatoriet, som speiler seg i en av puttene på ei søkkvåt myr.