Sump i vika syd i Store Daltjuven

Vannstanden i Store Daltjuven er høy nå, og bredden innerst i vika i syd er oversvømmet og nærmest en sump. Østbredden av vika er heller ikke enkel å ta seg frem langs: ganske bratt, og med steinur med mosedekke og områder med krattskog.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Sep 2017

Inntaket til tunnelen Store Daltjuven - Ingvaldsflaten

Av Odd Tore Saugerud

På kartene er det ikke avmerket noe hus for reguleringsventilen til tunnelen Store Daltjuven – Ingvaldsflaten, så da måtte det til et søk i terrenget. Her er huset, på vestsiden av den lange vika som er dannet syd i Store Daltjuven. Huset er likt det som står ved Gjerdingdammen, men her er det modernisert med et solcellepanel av nyere dato.

22 Sep 2017

Nordre Monsrudtjern: et tidligere vannreservoar

Av Odd Tore Saugerud

I utløpsbekken fra Nordre Monsrudtjern ligger denne gamle og primitive tredemningen. Men det er ingen lekedemning, for i bunnen er det en reguleringsventil, og i lyngen ved siden av finnes fortsatt en lang manøvreringstang til denne. Kanskje var tjernet tidligere et drikkevannsreservoar for Harestua?

22 Sep 2017

Nordre Monsrudtjern

Av Odd Tore Saugerud

I lia mellom Harestua og Langpipern ligger tre små tjern: Nordre, Vestre og Søndre Monsrudtjern. Dette er det nordre, et ganske vanlig lite skogstjern omgitt av bløtmyr på alle kanter. Bak det på bildet stikker Piperberget opp. Men tjernet var ikke så vanlig som det så ut ved første øyekast, se bilde nr. 27603.