Myrtjerndemningen sett fra vannsiden i 2017

Dette bildet viser tydelig råteskadene i veggene mot fløtningsløpet, og også råteskader i treverket mot vannsiden. Ledeveggene mot fløtningsløpet er råtnet nesten fullstendig vekk. Når den laftede tømmerkisten råtner mer opp, vil steinfyllingen gli ut, og demningen reduseres til to steinrøyser. Bilde nr. 27656 viser tilstanden av vannsiden i 1999, og bilde nr. 27659 viser demningen og dens nære omgivelser.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Jul 1999

Myrtjerndemningen sett fra luftsiden i 1999

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser Myrtjerndemningen slik den så ut sommeren 1999. Sammenlignet med bilde nr. 27653 er hovedtrekkene de samme, men forfallet er likevel tydelig: Stenderne til skåveggene av tre er råtnet vekk, brua over fløtningsløpet er borte, og det er tydelige råteskader i veggene mot fløtningsløpet. Demningen var kjentmannspost i perioden 1998-2000.

29 Sep 2017

Myrtjerndemningen sett fra luftsiden i 2017

Av Odd Tore Saugerud

Myrtjerndemningen er en laftet steinkistedam, sist fornyet i 1960. I Østre Nordmarksvassdrag er det bare to tredemninger: Myrtjernsdemningen og demningen ved Store Gørja. Av de til sammen 27 demningene i de to nordmarksvassdragene er bare tre av dem bygget av tømmer. De andre er bygget av tilhugget stein og fuget med sement. Bildet viser demningen sett fra luftsiden i 2017. Bilde nr. 27654 viser den slik den så ut i 1999.

14 Jul 2017

Før solnedgang ved Jarenvatnet

Av Eivind Molde

Det nærmer seg solnedgang i Viggadalen på Hadeland. Fortsatt er det noen minutter igjen før dagens siste solstråler trekker seg tilbake fra østsiden av Jarenvatnet.