Utsikt mot Myrtjerndemningen fra nord i 1999

Dette bildet viser Myrtjerndemningen og omgivelsene rundt, sett fra nord. Det var sommer, og det var tydelig at vannstanden da var betydelig høyere enn høsten 2007, med vann godt over bunnstokken i fløtningsløpet. Fargebalanse i Fujicolor ISO 400 dagslysfilm er også tydelig forskjellig fra digitalkamera med fargebalanse for overskyet vær. Litt trist å tenke på at det nå går mot slutten for to av tre gjenværende kistedemninger i de to nordmarksvassdragene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Sep 2017

Høst ved Myrtjern

Av Odd Tore Saugerud

Fra Myrtjerndemningen er det utsikt mot sydenden av Myrtjern, og her har høstfargene kommet for alvor. Det var slik at det tunge gråværet nesten fikk fargene til å gløde en ganske kort stund.

29 Sep 2017

Myrtjerndemningen: forråtnelse i løpet av 57 år

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet av toppstokken mot fløtningsløpet viser hvor mye av stokken det er som har råtnet vekk siden 1960. Ganske dekorativt å se på, men et klart varsel om fremtidige ødeleggelser.

17 Jul 1999

Myrtjerndemningen sett fra vannsiden i 1999

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser at det allerede i 1999 var tydelige råteskader i demningen 39 år etter den sist ble fornyet. Ikke uventet, siden korteste levetid for slike demninger var ansett å være ti år. I praksis var den vanligvis noe lenger. Bildet er tatt fra motsatt side av elva i forhold til bilde nr. 27655, men uten brua over fløtningsløpet ble det for risikofylt og tidkrevende å ta seg over dit.