Oversvømmelse ved beverdemningen

Gjerdingselva gikk stor i dag. Den gikk godt over veien nedenfor det oppdemte vannet vest for Svartvann, men beverdemningen tålte påkjenningen bra.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Okt 2017

Med forsiktige skritt over Grimsvannsdemningen

Av Odd Tore Saugerud

Uværet hadde dynket nordlige deler av Marka grundig. Oppsynsmannen fra Oslo Vannverk sa at de hadde tappet ned Gjerdingen 30 cm før uværet, og nå var vannstanden 30 cm over overløpet. Vått var det ved Grimsvann også, hvor bekken på tre steder gikk helt inn til skrentene, og stien var dekket av vann nesten til toppen av støvelskaftene. Her forserer Atie damkrona med stor forsiktighet: sleipe steiner og strøm som kan fylle en støvel som settes uforsiktig ned eller for mye på tvers. Hun kom tørrskodd over.

03 Okt 2017

Flytende trillesti i Bjønnputtdalen

Av Odd Tore Saugerud

I myrene i Bjønnputtdalen er det delvis bygget trillesti av trykkimpregnerte planker. Antageligvis greit nok når det er tørt, men ikke etter kraftig nedbør. Understøttelsene er nokså sparsommelig fordelt, og har i tillegg enkelte steder sunket ned i myra. Resultatet er flere steder som på bildet. Verre er det at også noen av de tørre partiene ligger løse og flyter, og at understøttelsen er skjev sideveis. I partiet på bildet nådde vannet nesten kanten på fjellstøvlene mine når jeg i tillegg brukte løsbordene som ekstra underlag, og det kom bare et par skvulp opp i dem. Med sykkel kunne man kanskje holdt seg tørr på bena, eller blitt våt over det hele når de sleipe plankene gikk ned sideveis.

03 Okt 2017

Sinnerdemningen sett fra vannsiden

Av Odd Tore Saugerud

Fra vannsiden er sikten til demningen bedre. Tømmerkisten har råtnet vekk øverst, så der er det bare en løs steinrøys. Den nederste delen holder fortsatt stand, men også her er forråtnelsen i kommet langt. Stolpene som broen står på kan nok stive opp delen mot fløtningsløpet noe, men kan neppe sies å være estetisk riktige. Bilde nr. 27688 viser demningen etter at den ble satt i stand til fløting i 1916.