Pipesteinen og dens nærmeste naboer

Pipesteinen ligger nord for sydveggen i Pipeskaret, og ligger derfor i skyggen til godt ut på ettermiddagen. Denne dagen så lyset ut til å kunne bli bra, så da var det bare å vente. Det ligger flere bilder av Pipesteinen i Markadatabasen, men dette har vel den beste belysningen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Okt 2017

En rad av steinsøyler

Av Odd Tore Saugerud

Under stupet mot vest ligger en rad med flate steinsøyler som den som er vist på bilde nr. 23964, synlig som området med skygge midt på bildet. Ovenfra lignet det litt på ryggplatene til en stegosaurus, men med alle platene på én linje. Det må nok en tur ned eller opp dit for å få full forståelse hvordan det ser ut.

09 Okt 2017

Utsikt ned Pipeskaret

Av Odd Tore Saugerud

Pipesteinen ligger i Pipeskaret sammen med andre interessante steinformasjoner. I forhold til bilde nr. 24002 fra juli 2015 er ståstedet litt forandret, og trærne har delvis felt løvet. Nå er stupet på sydsiden av Pipeskaret tydelig, og steinsøylen på bilde nr. 23964 kan skimtes som en mørk skygge bak treet nærmest stupet. Kanskje den er brukbart synlig når alle bladene har falt av. Bilde nr. 27716 viser raden av steinsøyler sett ovenfra.

09 Okt 2017

Bronsealdergravrøysa ved Krokskogstupet: utsikt mot Gaustatoppen

Av Odd Tore Saugerud

Bronsealdergravrøysa er et av stedene i Marka som kan skryte av uhindret utsikt mot Gaustatoppen. Men selv om den var godt synlig for øyet, har kameraet problemer med blådis og kontrast. Legg merke til hvordan fargene tilsynelatende forandrer seg når man zoomer inn fra bilde nr. 27712 via bilde nr. 27713 til dette. Øyet klarer det ganske bra, kameraet sliter.