Svartvannsdalen: demningen som skulle demt opp Svartvannet

Svartvannsdalen er vill og ganske utilgjengelig, med opptil 25 meter høye nesten loddrette vegger og avvekslende ur, kratt og myr i dalbunnen. Gjennom den renner den ganske beskjedne Svartvannsbekken. Til tross for vanskelig bunn og lav vannføring forsøkte eierne av Kjekstad gård på slutten av 1800-tallet t å demme opp Svartvannet med en murt gråsteindemning. Demningen lekket i bunnen, og hele prosjektet ble oppgitt. Men demningen står fortsatt langt der nede. Kjentmannspost 2008-10.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Okt 2017

Huldreåsen: «Bjønnehulen»

Av Odd Tore Saugerud |

Omtrent 100 meter nord for Huldreåsens nordøstre hjørne ligger steinformasjonen «Bjønnehulen». Ifølge en eldre lokalkjent på 1950-tallet skulle den være meget stor og romme hundre mann. Det var gjerne noen år siden den lokalkjente sist hadde vært der da, men steinformasjonen er karakteristisk, kanskje heller en prekestol for prester som ikke er plaget av svimmelhet. Kjentmannspost 1998-2000.

28 Okt 2017

Huldreåsen: mystiske huldreøyne i Mørkeskogen

Av Odd Tore Saugerud

Langs Huldrestien er det mange steder mystiske huldreøyne som betrakter deg, men som også viser veien langs riktig sti. Huldra har mange skikkelser underveis, oftest en tilsynelatende vanlig trestamme, men av og til også som et fabeldyr som på dette bildet.

28 Okt 2017

Huldreåsen: Mørkeskogen og Svartvannsbekken

Av Odd Tore Saugerud

Mørkeskogen er det nokså tettvokste og mørke skogpartiet nedenfor nordøststupene på Huldreåsen. Her i nordenden av skogen kommer Svartvannsbekken i en fin liten foss og renner videre langs stien og ut i Vesledammen. Mørkeskogen er nokså skummel, og her finnes lysende øyne som de på bilde nr. 27818 som følger deg gjennom skogen. Sikkert en opplevelse i skumring og gjerne tåke.