Svartvannsdalen: Svartvannet

Mesteparten av døgnet svarer Svartvannet til navnet sitt: dypt nede i dalen, omgitt av stup og mørke graner. Bare en kort stund på formiddagen klarer solen å trenge dit ned. Med ur, kratt og myr i dalbunnen er det heller ikke enkelt tilgjengelig for folk. En trang kløft fører ned dit fra vest. Den har vi gått tidligere, men denne dagen var den ikke med i planene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Okt 2017

Svartvannsdalen: demningen som skulle demt opp Svartvannet

Av Odd Tore Saugerud |

Svartvannsdalen er vill og ganske utilgjengelig, med opptil 25 meter høye nesten loddrette vegger og avvekslende ur, kratt og myr i dalbunnen. Gjennom den renner den ganske beskjedne Svartvannsbekken. Til tross for vanskelig bunn og lav vannføring forsøkte eierne av Kjekstad gård på slutten av 1800-tallet t å demme opp Svartvannet med en murt gråsteindemning. Demningen lekket i bunnen, og hele prosjektet ble oppgitt. Men demningen står fortsatt langt der nede. Kjentmannspost 2008-10.

28 Okt 2017

Huldreåsen: «Bjønnehulen»

Av Odd Tore Saugerud |

Omtrent 100 meter nord for Huldreåsens nordøstre hjørne ligger steinformasjonen «Bjønnehulen». Ifølge en eldre lokalkjent på 1950-tallet skulle den være meget stor og romme hundre mann. Det var gjerne noen år siden den lokalkjente sist hadde vært der da, men steinformasjonen er karakteristisk, kanskje heller en prekestol for prester som ikke er plaget av svimmelhet. Kjentmannspost 1998-2000.

28 Okt 2017

Huldreåsen: mystiske huldreøyne i Mørkeskogen

Av Odd Tore Saugerud

Langs Huldrestien er det mange steder mystiske huldreøyne som betrakter deg, men som også viser veien langs riktig sti. Huldra har mange skikkelser underveis, oftest en tilsynelatende vanlig trestamme, men av og til også som et fabeldyr som på dette bildet.