Fløyta bru

Her ved Fløyta bru i Vestmarka var det idyllisk i dag. Denne stien som går sånn ca. mellom Furuholmen og Tveitersetra og følger elva/bekken Fløyta et stykke, er veldig fin, selv om den i dag var litt våt. Det er bygget en del fine klopper som gjør at man kommer stort sett tørrskodd frem. Fløyta blir etter hvert til Gupuelva, som stuper ut i Tveiterfossen og ned i Semsvannet. Nå skifter vassdraget navn til Askerelva, og det bærer videre gjennom Asker, Bondi og Blakstad til utløp i Oslofjorden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Okt 2017

Vesledammen: idyll og innfartsport

Av Odd Tore Saugerud

Vesledammen har lenge ligget der som en noe avskjermet idyll, oppdemt med en gråsteindemning i det trange utløpet. Tidligere var det meget begrensede parkeringsmuligheter i området, men nå er det laget en ganske stor p-plass øst for dammen, og området rundt den er tilrettelagt for friluftsliv.

28 Okt 2017

Svartvannsdalen: Svartvannet

Av Odd Tore Saugerud

Mesteparten av døgnet svarer Svartvannet til navnet sitt: dypt nede i dalen, omgitt av stup og mørke graner. Bare en kort stund på formiddagen klarer solen å trenge dit ned. Med ur, kratt og myr i dalbunnen er det heller ikke enkelt tilgjengelig for folk. En trang kløft fører ned dit fra vest. Den har vi gått tidligere, men denne dagen var den ikke med i planene.

28 Okt 2017

Svartvannsdalen: demningen som skulle demt opp Svartvannet

Av Odd Tore Saugerud |

Svartvannsdalen er vill og ganske utilgjengelig, med opptil 25 meter høye nesten loddrette vegger og avvekslende ur, kratt og myr i dalbunnen. Gjennom den renner den ganske beskjedne Svartvannsbekken. Til tross for vanskelig bunn og lav vannføring forsøkte eierne av Kjekstad gård på slutten av 1800-tallet t å demme opp Svartvannet med en murt gråsteindemning. Demningen lekket i bunnen, og hele prosjektet ble oppgitt. Men demningen står fortsatt langt der nede. Kjentmannspost 2008-10.