I solnedgangen på toppen av Mørkganga

Den rødkledde nådde dagens mål, toppen av Mørkgånga i solnedgangen. Her har allerede sollyset gått fra gyllent til å ha et begynnende magentaskjær. Det nye hogstfeltet har gitt fri sikt til Mørkgånga nedenfra.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Nov 2017

Ned Mørkganga

Av Odd Tore Saugerud

Å gå Mørkgånga opp er tungt og litt teknisk, å gå den ned er mer teknisk og egentlig mer anstrengende, med glatte berg og en mengde løse steiner. Tauet og vaieren langs sydveggen er til god hjelp da, men utsikten blir det liten tid til å nyte. Her er et inntrykk ca. ¼ av veien fra toppen. Mens jeg gikk ned, var det ganske stor trafikk opp, gitt at det bare var en snau time til solnedgang. Jeg møtte ni personer i fire grupper, noen skulle til Gyrihaugen, andre skulle til toppen av Mørkganga, alle skulle nyte solnedgangen, og alle skulle ned igjen til kvelds.

03 Nov 2017

Utsikt over Ringerike fra toppen av Mørkganga

Av Odd Tore Saugerud

Merkelig nok er det ikke mange bilder av utsikten fra toppen av Mørkganga i Markadatabasen. Ved å sammenligne dette bildet med de som allerede er der, blir en betydelig forskjell synlig: et nytt, stort flatehogstfelt på begge sider av den gamle Skardveien. Den flotte granskogen langs denne er nå vekk til et stykke ovenfor skogsbilveien fra Abrahamrud. Ikke vakkert å se på, men hogstfeltet åpner for flotte, nye utsikter.

03 Nov 2017

Isen legger seg på Migartjern

Av Odd Tore Saugerud

Da jeg kom til Migartjern i dag, blinket det i nesten speilblank is. Ikke særlig tykk ennå, men den dekket hele tjernet. Litt kontrast til husken i treet, som vel helst forbindes med mer sommerlige forhold.