Mildværet i går har gjort føre isete og skarpt

Bildet er tatt i Bukkelia i Romeriksåsene

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

17 Nov 2017

Hardt og isete føre i Romeriksåsene

Av Tom Stensaker

Bildet er tatt i Bukkelia i Romeriksåsene.

17 Nov 2017

Kveldsstemning ved Østernvann

Av Odd Tore Saugerud

Etter å ha krabbet opp den delvis isdekkete skrenten i østenden av Østernvann, var det godt med en liten pause før fortsettelsen over demningen og på veien til Østernvannsvingen. Langs vannet vekslet det med is og bart med søleområder innimellom.

17 Nov 2017

Solnedgang og blikkstille

Av Odd Tore Saugerud

Fra østenden av Østernvann var det med blikkstille vann lett å se hvor det lå is på vannet: en ganske tynn stripe på nordsiden og i vestenden, ellers åpent. På veien mot Brunkollen var det derimot ruglet isdekke omtrent i veiens fulle bredde, og trafikken på den gikk heller langsomt, spesielt for syklister og løpende på vei nedover mot Fossum. På stiene var det det mye bart, eller muligheter til å unngå ispartier ved å gå ved siden av i det tynne snølaget.