Lille julaften ved Fløyta

Fløyta er en del av Losby-vassdraget. I dag en del is og skare, men det var greit nok å stake over vannene, både på Mønevann og Røyrivann.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

23 Des 2017

Gjennom Knurra mot Røyrivann

Av Torgeir Stenstad

Normalt kan det være åpent vann og skummelt ved Knurra, men i dag OK forhold , selv om det var litt isete.

22 Des 2017

Abbortjernmyr i Oppsjømyrene naturreservat

Av Odd Tore Saugerud

Oppsjømyrene naturreservat består av fem myrområder som er fredet for å ta vare på sjelden myrvegetasjon. I Abbortjernmyr rett syd for Åbortjern gjelder det spesielt den svært sjeldne orkidéen myrflangre. Restbestanden i 2012 av to individer ble overført til botanisk museum for oppformering. Skogen ble hugget og fraktet ut med hest og slede i 2013, og det ble slått ned spunt i grøftene for å få opp grunnvannstanden igjen. Vi telte til minst tolv spuntvegger, på bildet synes ti av disse.

22 Des 2017

Tufter etter plassen Stupet

Av Odd Tore Saugerud

I det kuperte og til dels bratte Vardåsmassivet har det ikke vært mange bosettinger. Plassen Stupet ved gården Haugers kirkevei øverst i Råtadalen kan stamme fra tiden med gruvedrift i området på 1700-tallet. Beskrivelse og kart antyder to hustufter, men selv med kartet i hånden, var vi ikke i stand til å finne mer enn den ene på bildet.