Morgenspor ved Østernvann

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

16 Feb 2018

Snøscooter i solnedgang

Av Dag Skruklien |

Solnedgang rett under toppen av Gyrihaugen

16 Feb 2018

Flotte spor mot Dælivann

Av Erik Unneberg

I dag var det preparert med stor maskin mellom Stein og nordvestenden av Dælivann. Videre gjennom skogen mot Fleskum var det gått opp løype. Vi ser Dalbo gård til høyre i bildet, med Kolsås-massivet i bakgrunnen. Til venstre for dette ser vi litt av Skaugumsåsens profil. Dælivann ligger midt i bildet, men er skjult av trærne. Bildet er tatt like ved Skotta.

16 Feb 2018

Delt løsning

Av Erik Unneberg

Løypen på østsiden av Dælivann er populær å ferdes i, både for skiløpere og folk til fots. Slikt kan det bli konflikter av, men her ser vi et eksempel på at traseen kan deles : sti til venstre, løype til høyre.