Vårflom ved Bjørnsjøhelvete

Det ligger fremdeles 30-50 cm snø i denne løypa fra Aurtjern mot Kikut, men nedbør og mildvær tærer på og gir små utfordringer for påskeskiløperne!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

03 Apr 2004

Utsikt fra Ristiraufjell mot Svea og åsene nord i marka

Av Anne-Marit og Øyvind Bondkall

Fra Ristirauvfjell vest for Grua er det flott utsikt. Bildet viser utsikten mot sørvest, nærmest ligger Sveavannet og bak fra venstre sees Bislingen, Kollern og Massebrenna, Svarttjernshøgda og Helgehaugen

03 Apr 2004

Påskestart på Krokskogen

Av Erik Unneberg

Palmelørdag 2004 åpnet med sol på Krokskogen og sikkert også i andre deler av Marka. Det skyet riktignok litt over etter hvert, men føret holdt seg bra. På noen myrer som her ved Ringsmyrene mellom Damtjern og Løvlia er det enkelte bløte partier uten at dette er noe problem. Det er nok sne og gode skimuligheter i de høyereliggende deler av Marka denne påsken også!

31 Mar 2004

Myrseter på Krokskogen

Av Erik Unneberg

Like øst for traseen Tverrelva-Monsebråtan ligger Myrseter. Herfra går det en rødmerket løype (2 km) til Byvann, men den er vanligvis ikke preparert.