Mellom

Plassen Mellom i Bærumsmarka ligger mellom Øverland ved Gamle Ringeriksvei og Muren

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Apr 2004

Utsikt mot nord-øst fra Nordre Kolsås

Av Erik Unneberg

Midt i bildet har vi Steinshøgda med stenbruddet. Til høyre ser man Wyllerløypa. Også Holmenkollåsen og Tryvannstårnet kan skimtes

24 Apr 2004

Utsikt mot syd-øst fra Nordre Kolsåstoppen

Av Erik Unneberg

Utsikten fra Kolsåstoppene er suveren. Her fra den nordre toppen har man god oversikt over Bærum og indre Oslofjord med den nedlagte flyplassen Fornebu i forkant.Ved den siste skogen før bebyggelsen (nær midten av bildet) kan litt av Dælivann skimtes

24 Apr 2004

Utsikt fra Nordre Kolsåstopp

Av Erik Unneberg

Den høyeste av de to Kolsåstoppene er den nordre med sine 379 m.o.h. Her utsikt mot den søndre og videre utover Oslofjorden. Setertjern i forgrunnen er snart isfritt nå i slutten av april