Flotte spor fra Myrskogen

Nyoppkjørte, flotte skispor fra Myrskogen i dag. Dette er hovedtraseen som Jevnaker IL Ski kjører mot Vangen, med forbindelser videre både nord for E16 og i retning Kalvsjø og Stormyra/Mylla-området. Man kan med andre ord gå langt herfra...

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

22 Apr 2018

Vi aner fortsatt sporene

Av Eivind Molde

Vi aner fortsatt sporene bortover jordet, men de tas nok snart av våren. På jordene her på Hadeland er det lite igjen av snøen nå. Lunner vel kjører løypa som har gått bortover her - og videre opp til parkeringsplassen ved Skøyen, der den møter Grindvoll ILs løypenett.

22 Apr 2018

Rest av vinter ved Lunner stasjon

Av Eivind Molde

Noen snøhauger minner oss om en snørik vinter. Men det smelter fort nå.

21 Apr 2018

Åpen elv, men nok sne i løypetraseen

Av Erik Unneberg |

Elven mellom Store Sinnera og Spålen var åpen , men det var mer enn nok sne i løypen. Jeg valgte løype 1139 forbi Auretjern på turen videre mot Spålen, men det ble en temmelig våt opplevelse. Forholdene ble bedre da jeg kom opp på Spålsveien, men nå var det blitt veldig trått føre. Løypen på østsiden av Storflåtan var foreløpig ikke blitt våt, men den største utfordringen var å krysse Atjernsmyrene, Der måtte jeg gå en lang omvei nordover for å komme forbi, før jeg kunne ta meg opp til Løvlia.