Hammarfossen med demning og veibru

Ved Hammarfossen ble Fossum jernverk anlagt i 1791 på østsiden av elva. Her var det tredemning med veibru og vannhjul for drift av masovnens blåsebelg og for drift av stangjernshammerne. Jernverksdriften opphørte totalt i 1874, og Fosssumsaga ble etablert på vestsiden i 1888. Dagens steindemning med luke til vannrør til den nye saga og ny veibru ble anlagt i forbindelse med dette.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Mai 2018

Rester av en gammel trekonstruksjon

Av Odd Tore Saugerud

Etter Osdammen renner Lysakerelva forholdsvis rolig til Hammarfossen. Delen nærmest fossen ble kalt Hammardammen. Her ligger det fortsatt rester av en gammel trekonstruksjon i elva, rundstokker som holdes sammen av jernstenger gjennom utborede hull i stokkene. Kan det være rester av understøttelse til tømmerrenna? Det er også rester av en konstruksjon på ei kunstig steinøy rett oppstrøms Hammardemningen.

07 Mai 2018

Osdammen i utløpet av Bogstadvannet

Av Odd Tore Saugerud

Demningen Osdammen ligger i utløpet fra Bogstadvannet. Her skal det ha vært en tredemning og sag allerede på 1500-tallet. Senere kom det flere demninger i treverk av forskjellige utførelser. Dagens steindemning er antageligvis fra om lag 1913, ref. inskripsjonen C. L. 1913. På 1920-tallet ble det bygget et anlegg for barking av tømmer her, med tømmerrenne videre til Fossumsaga ved Hammarfossen.

01 Mai 2018

Blått ved stien

Av Nina Didriksen |

Friområdet på Breivoll består av flere sletter som er knyttet sammen av veier eller stier. Ved denne stien blomstrer blåveisen villig denne første dagen i mai 2018.