Ljørkoia på Feviksvangen

Denne gamle hvilekoia ble brukt da det var torvuttak i området på 1920- og 1930-tallet. Den ble trolig oppført av Ditlef Nyberg i 1920, og er nå bygd om til ljørkoie med ovarnattingsplass til seks personer.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Mai 2018

Ljørkoie på Feviksvangen

Av Anka Nordenborg

Fevikskoia er en gammel hvilekoie som ble brukt da det var torvuttak i området på 1920- og 1930-tallet. Den er nå bygd om til ljørkoie med plass til seks personer på briskene. Åpen grue i midten. Koia ble trolig oppført av Ditlef Nyberg i 1920.

19 Mai 2018

Panorama på Tofte

Av Line Mork

Mens det ennå ligger snøklatter igjen i Nordmarka, er det garantert snøfritt lengre sør. Fra Tofte går de flere alternative turer opp til åsene bak med panoramautsikt sørover.

21 Mai 2018

Ved Vardåstjern

Av Anka Nordenborg

Blåmerka sti går langs vakre Vardåstjern. Flere fine teltplasser her.