Spålen: demningens vannside

Forberedelsene til vedlikeholdsarbeidet har startet, og det er fraktet inn en liten gravemaskin med helikopter fra enden av Fagerliveien. Foreløpig er det laget en vei/sti på vannsiden, og lagt rør for ønsket vannstand. Vedlikeholdet skal omfatte omfuging, skifte av dambru, bjelkestengsler og fløteluker. Så langt er bare demontering påbegynt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jun 2018

Spålen nedtappet 2,5 meter

Av Odd Tore Saugerud

Som bilde nr. 29528 viser hadde nedtappingen av Spålen for vedlikehold av demningen allerede startet 17. mai, og i løpet av mai ble den tappet ned 2,5 meter til ønsket minimumsnivå. Slik ser det nå ut i den sydligste vika der løypa forbi Huldretjern kommer ned: en steinbredd der bølgene ved normale reguleringshøyder kommer til, og videre et ganske tykt og bløtt mudderlag. Bare elgen har forsøkt seg på å ferdes i dette. Her i vika har mudderet allerede fått et grønnskjær, og stedvis har det skutt opp store, grønne blader (blekker). I midten av bildet er litt av restene av Spålen synlige.

10 Jun 2018

Musikkorps på uvanlig sted

Av Nina Didriksen

På Vestmarkas vestside marsjerte Mjøndalen musikkorps for full musikk søndag. I Toverudmarka styrtet et britisk bombefly i krigens første dager, og i dag ble det avduket et minnesmerke over mannskapet og spesielt haleskytteren som omkom. Tilstede var familie fra Irland og England, initiativtaker Bent Lønrusten (t.v.) og Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H), som her står på talerstolen.

10 Jun 2018

Sommerdag ved Lygnavatnet

Av Erik Unneberg

Nydelig sommerdag ved Lygnasæter og Lygnavatnet i dag.