Skjennungstua fra vest

Dette er en vinkel i alle fall fotografen ikke har sett Skjennungstua fra før. Bildet er tatt fra den gamle femmilstraseen i åsen vest for Nedre Skjennungsmyr, på en dag hvor det var så tørt i terrenget at man kunne gå overalt i joggesko uten å risikere å bli våt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Jun 2018

Utsikt fra Skjennungstoppen (alias Skjennungsåsen) mot Maridalsvannet

Av Odd Stiansen

Mens det i området omkring fundamentene for det gamle brannvaktstårnet tidligere var tett skog, er nå mye av vegetasjonen fjernet, og det er satt opp benker hvorfra man kan beundre utsikten. Her ser vi utsikten mot Maridalsvannet.

24 Jun 2018

Skjennungstoppen: "ny" topp med flott utsikt

Av Odd Stiansen

Et nytt skilt med DNTs logo som viste at det var 0,3 km til "Skjennungstoppen", påkalte fotografens oppmerksomhet da han besøkte Skjennungsstua denne flotte søndagen. Toppen viste seg å være den gamle, gode Skjennungsåsen, som har vært gjennom en vellykket ansiktsløftning. Mens det i området omkring fundamentene for det gamle brannvaktstårnet tidligere var tett skog, er nå mye av vegetasjonen fjernet, og det er satt opp benker hvorfra man kan beundre utsikten. Dette skiltet står bare noen meter fra fundamentet for brannvaktstårnet.

23 Jun 2018

Blåne bak blåne fra Kjerkeberget

Av Odd Stiansen

Kjerkeberget på Krokskogen har en utrolig flott utsikt, særlig i sydlig retning, hvor Oslofjorden dominerer utsynet. Men her er teleobjektivet vendt noe mer mot sydvest.