Spålen: demningen er ferdig fuget

For en måned siden hadde forberedelsene til vedlikeholdsarbeidene på demningen startet, se bilde nr. 29611. Nå var Spålselva, eller mer passende Spålssiget nå under tørken, lagt skikkelig i rør, fugingen så ut til å være ferdig, og ny dambru var godt i gang. Typisk anleggsområde med maskiner og verktøy spredt omkring...

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Jul 2018

To rester etter den eldgamle Sinnerdemningen

Av Odd Tore Saugerud

På første besøk til den eldgamle Sinnerdemningen var det flom og vanskelig å se restene skikkelig, se bilde nr. 27683. Nå var Sinnerbekken så godt som tørr, og da viste det seg at det ikke bare bare er en rest av demningens trekonstruksjon, men to, med om lag ti meters avstand. Den ene er synlig nær bildets nedkant, den andre i vannet på høyde med den tørre rota på land. Libellene i forgrunnen er metallisk blå over det hele, meget dekorative, meget urolige og uforutsigbare.

14 Jul 2018

Grønt skispor over Hebekkmåsan

Av Nina Didriksen

Løypetraseen er godt synlig over dette store myrområdet. Dagens «smøring» besto av modne multer.

15 Jul 2018

Sommerstille ved Dælivann

Av Nina Didriksen

Fuglekikkeren konkluderte med at også fugler tar det med ro i varmen, for det var lite å høre og se i dag. Men på senvinteren og våren er Dælivann et yndet sted for hobbyornitologer. I bakgrunnen ruver Kolsåsmassivet.