Pershusfjellet: utsikt mot nordøst fra høyde 649 moh.

Utsiktene fra Pershusfjellet er så mye omtalt at en tur dit må ha med minst ett utsiktsbilde. Dette er utsikten fra høyde 649 moh., og viser Buvann, Skarvvann og et glimt at Tverrsjøen bak det. Mitt håp var å også finne utsikter mot vest, men de er dekket av trær. Jeg mener at det var litt bedre da jeg var der for over 15 år siden, men også da manglet de flotte tørrfuruene som eldre kilder beskriver. Bildet har et visst høstlig preg med gule bjørker, så tørken har slått til her oppe også.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Jul 2018

Spålen: demningen er ferdig fuget

Av Odd Tore Saugerud

For en måned siden hadde forberedelsene til vedlikeholdsarbeidene på demningen startet, se bilde nr. 29611. Nå var Spålselva, eller mer passende Spålssiget nå under tørken, lagt skikkelig i rør, fugingen så ut til å være ferdig, og ny dambru var godt i gang. Typisk anleggsområde med maskiner og verktøy spredt omkring...

15 Jul 2018

To rester etter den eldgamle Sinnerdemningen

Av Odd Tore Saugerud

På første besøk til den eldgamle Sinnerdemningen var det flom og vanskelig å se restene skikkelig, se bilde nr. 27683. Nå var Sinnerbekken så godt som tørr, og da viste det seg at det ikke bare bare er en rest av demningens trekonstruksjon, men to, med om lag ti meters avstand. Den ene er synlig nær bildets nedkant, den andre i vannet på høyde med den tørre rota på land. Libellene i forgrunnen er metallisk blå over det hele, meget dekorative, meget urolige og uforutsigbare.

14 Jul 2018

Grønt skispor over Hebekkmåsan

Av Nina Didriksen

Løypetraseen er godt synlig over dette store myrområdet. Dagens «smøring» besto av modne multer.