DNT-hytte med utsikt

Med utsikt mot Holmenkollbakken tar Fuglemyrhytta form. DNTs nye hytte ved Vettakollen har offisiell åpning siste helg i september.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Jul 2018

Pershusfjellet: en tverrkløft

Av Odd Tore Saugerud

Pershusfjellet er også kjent for sine tverrkløfter, den mest kjente og største er naturligvis den som veien til Finstad går gjennom. Dette er en av to parallelle mellom høyden 650 moh. og høyde 649 moh. Begge er gjennomgående, men med mindre høye vegger. Ganske grønt og fint i bunnen, men mange vindfall.

15 Jul 2018

Pershusfjellet: utsikt mot nordøst fra høyde 649 moh.

Av Odd Tore Saugerud

Utsiktene fra Pershusfjellet er så mye omtalt at en tur dit må ha med minst ett utsiktsbilde. Dette er utsikten fra høyde 649 moh., og viser Buvann, Skarvvann og et glimt at Tverrsjøen bak det. Mitt håp var å også finne utsikter mot vest, men de er dekket av trær. Jeg mener at det var litt bedre da jeg var der for over 15 år siden, men også da manglet de flotte tørrfuruene som eldre kilder beskriver. Bildet har et visst høstlig preg med gule bjørker, så tørken har slått til her oppe også.

15 Jul 2018

Spålen: demningen er ferdig fuget

Av Odd Tore Saugerud

For en måned siden hadde forberedelsene til vedlikeholdsarbeidene på demningen startet, se bilde nr. 29611. Nå var Spålselva, eller mer passende Spålssiget nå under tørken, lagt skikkelig i rør, fugingen så ut til å være ferdig, og ny dambru var godt i gang. Typisk anleggsområde med maskiner og verktøy spredt omkring...