Store Sandungen med et nytt hogsfelt og lange strender

Langs nordvestsiden av Sandungen er det et stort, ganske nytt hogstfelt. Som bildet viser, har det ikke satt særlig pris på tørkesommeren, og mesteparten har et brunt og vissent preg. Men utsikten er flott, men brune og lange strender viser at også Sandungen har merket tørken godt. Vanntilførselen fra Katnoselva og også fra Gjerdingen/Store Daltjuven, se bilde nr. 29753, er normal, og det betyr da at også Sandungen må tappes hardt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Jul 2018

Lunner

Av Eivind Molde

Ned Lunnerlinna til Lunner. På den andre siden av Viggadalen ser vi Øståsen med den karakteristiske Hvalebykampen til venstre i bildet.

11 Jul 2018

Kalvsjø bru

Av Eivind Molde

Kalvsjø bru fra 1994 sikrer trygg forbindelse over E16 og Roa-Hønefossbanen. Opprinnelig gikk Bergensbanen her, men etter at det i 1984 ble bestemt at togene til Bergen skulle gå via Drammen, ble det slutt på persontrafikken. Dvs. - det gikk lokaltog til Oslo fram til 2002. Nå er det kun godstog som benytter strekningen.

11 Jul 2018

Sommerdag ved Stortjernet

Av Eivind Molde |

Den gamle veien mellom Kalvsjø og Jevnaker går langs Stortjernet. Her kan man gjerne ta seg en rast ved den fine badeplassen midt i bildet.