Bra vannføring i tunnelen Store Daltjuven-Ingvaldsflaten

Det renner også friskt ut av tunnelen Store Daltjuven-Ingvaldsflaten, betraktelig mer enn det gjorde på bilde nr. 27595 fra september 2017. Så det er vel et hint om hvorfor noen elver har minst normal sommervannføring, tørken til tross: Oslo kommune trenger vann, og har sørget for at de kan tappe reservoarene innover i Marka til laveste reguleringsstand for å skaffe byen drikkevann, ref. markanyttartikkelen «Det store vanntyveriet». Jeg rakk dessverre ikke å sjekke vannstanden i reservoarene ovenfor Store Sandungen, men det kan være mulig med litt mindre varme dager.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Jul 2018

Store Sandungen med et nytt hogsfelt og lange strender

Av Odd Tore Saugerud

Langs nordvestsiden av Sandungen er det et stort, ganske nytt hogstfelt. Som bildet viser, har det ikke satt særlig pris på tørkesommeren, og mesteparten har et brunt og vissent preg. Men utsikten er flott, men brune og lange strender viser at også Sandungen har merket tørken godt. Vanntilførselen fra Katnoselva og også fra Gjerdingen/Store Daltjuven, se bilde nr. 29753, er normal, og det betyr da at også Sandungen må tappes hardt.

11 Jul 2018

Lunner

Av Eivind Molde

Ned Lunnerlinna til Lunner. På den andre siden av Viggadalen ser vi Øståsen med den karakteristiske Hvalebykampen til venstre i bildet.

11 Jul 2018

Kalvsjø bru

Av Eivind Molde

Kalvsjø bru fra 1994 sikrer trygg forbindelse over E16 og Roa-Hønefossbanen. Opprinnelig gikk Bergensbanen her, men etter at det i 1984 ble bestemt at togene til Bergen skulle gå via Drammen, ble det slutt på persontrafikken. Dvs. - det gikk lokaltog til Oslo fram til 2002. Nå er det kun godstog som benytter strekningen.