Langlidemningen rehabiliteres igjen

I ca. år 2012 gjorde NVE en konsekvensutredning av brudd i demninger, revurderte Damsikkerhetsforskriften og gjorde den strengere. Langlidemningen kom da i konsekvensklasse 4, den mest alvorlige, grunnet de opplagte katastrofale konsekvensene et brudd ville ha for folk og eiendommer i Sørkedalen og de tett befolkede områdene videre fra Bogstadvannet. For å minske risikoen for dambrudd, ble derfor besluttet å rehabilitere demningen igjen, selv om siste rehabilitering ble gjort så sent som i 2009. Arbeidet startet i september 2017 og skal etter planen være fullført i oktober 2018. Som bildet viser, er det full aktivitet der nå, men adgang forbudt slik at det ikke er mulig å se bedre hva arbeidet går ut på. Langlivannet i syd er senket 25 meter under normal full vannstand mens arbeidene pågår.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Jul 2018

Storskarv i Bogstadvannet

Av Erik Unneberg |

På et skjær i Bogstadvannet har det den siste tiden vært konkurranse om plassen. I går var det måkene som hadde gjort strandhugg, mens storskarven som regjerte der i dag. Det måtte måkene ta til etterretning. Legg for øvrig merke til trestokkene på bildet. De hadde i tidligere tider en rolle i tømmerfløtingen, og har etter hvert drevet til skjæret.

22 Jul 2018

Vannet minker i Nord-Elvåga

Av Torgeir Stenstad

Tørkesommeren setter også sitt preg på Elvåga; den gule blomsten reinfann har slått rot i strandkanten. Og alle bekker er tørre.

22 Jul 2018

Utsikt fra Sonsåsen eller Vardåsen

Av Nina Didriksen

På kartet står det Sonsåsen, men lokalt kalles den for Vardåsen eller bare «Varden». Det er en lønnsom avstikker fra sykkelruten mellom Son og Kjøvangen, og skiltet fra Stavnestjern. Steinhaugen er en gammel varderøys og bak trærne til vesntre skimtes Bevøya.