Vannstanden i nordenden av Langlivannet

Veien langs Langlivannet gir ikke mye utsikt mot vannet, men da det ble synlig mellom trærne noe over halvveis mot nordenden, virket det som om vannspeilet var mye høyere enn ved demningen. En tur ned til vannet i nordenden bekreftet dette, se strandkant ved normal full vannstand på bildet. Oslo vann- og avløpsetat (OVA) ga følgende forklaring: Den nordre delen er bare senket fem meter under normal vannstand. Den gamle demningen midt i vannet må ha blitt satt i stand til å igjen demme opp vannet. I det uttørkede bekkeleiet på bildet renner vanligvis bekken fra Styggedalen etter å ha tatt opp i seg bekkene fra Ormtjern og Løkputtene. Det er nå så tørt at sauene trår rett gjennom gresslaget og ned i sanden under, med støvskyer og skitne sauer til følge.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Jul 2018

Langlidemningen rehabiliteres igjen

Av Odd Tore Saugerud

I ca. år 2012 gjorde NVE en konsekvensutredning av brudd i demninger, revurderte Damsikkerhetsforskriften og gjorde den strengere. Langlidemningen kom da i konsekvensklasse 4, den mest alvorlige, grunnet de opplagte katastrofale konsekvensene et brudd ville ha for folk og eiendommer i Sørkedalen og de tett befolkede områdene videre fra Bogstadvannet. For å minske risikoen for dambrudd, ble derfor besluttet å rehabilitere demningen igjen, selv om siste rehabilitering ble gjort så sent som i 2009. Arbeidet startet i september 2017 og skal etter planen være fullført i oktober 2018. Som bildet viser, er det full aktivitet der nå, men adgang forbudt slik at det ikke er mulig å se bedre hva arbeidet går ut på. Langlivannet i syd er senket 25 meter under normal full vannstand mens arbeidene pågår.

22 Jul 2018

Storskarv i Bogstadvannet

Av Erik Unneberg |

På et skjær i Bogstadvannet har det den siste tiden vært konkurranse om plassen. I går var det måkene som hadde gjort strandhugg, mens storskarven som regjerte der i dag. Det måtte måkene ta til etterretning. Legg for øvrig merke til trestokkene på bildet. De hadde i tidligere tider en rolle i tømmerfløtingen, og har etter hvert drevet til skjæret.

22 Jul 2018

Vannet minker i Nord-Elvåga

Av Torgeir Stenstad

Tørkesommeren setter også sitt preg på Elvåga; den gule blomsten reinfann har slått rot i strandkanten. Og alle bekker er tørre.