Vannstanden i Gjerdingen

Normal full vannstand i Gjerdingen er til toppen av overløpet. Nå er det så vidt at det lekker vann ut mellom betongssålen og den nederste bjelken som utgjør den regulerbare delen av overløpet. Det betyr at vannstanden nå er om lag 0,8 meter lavere enn normalen. Også her er det strømvirvel ved innløpet, som ligger syv meter under normalen. Den øvre delen av Gjerdingselva er tørr, og alt vann går til Store Daltjuven og ender etter hvert opp i Maridalsvannet. OVA regulerer tydeligvis vannene i dette vassdraget slik at alle vannene får omtrent samme reduksjon i vannstand.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Jul 2018

Vannstanden i Store Daltjuven

Av Odd Tore Saugerud

Det var forholdsvis stor vannføring i tunnelen Store Daltjuven – Ingvaldsflaten, se bilde nr. 29753, så da var det god grunn til å sjekke hvor mye Store Daltjuven var nedtappet. Ved reguleringshuset ved innløpet til tunnelen var vannstanden anslagsvis 0,5 meter under normal full vannstand. Det var en liten strømvirvel ved innløpet. Bildet viser området ved utløpet av tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven. Utløpet er synlig som to områder med småbølger utenfor den lille vika på bildet. Vika er kunstig, og ligger kanskje 30 meter sydvest for demningen, regnet langs vannkanten.

23 Jul 2018

Vannstanden i nordenden av Langlivannet

Av Odd Tore Saugerud

Veien langs Langlivannet gir ikke mye utsikt mot vannet, men da det ble synlig mellom trærne noe over halvveis mot nordenden, virket det som om vannspeilet var mye høyere enn ved demningen. En tur ned til vannet i nordenden bekreftet dette, se strandkant ved normal full vannstand på bildet. Oslo vann- og avløpsetat (OVA) ga følgende forklaring: Den nordre delen er bare senket fem meter under normal vannstand. Den gamle demningen midt i vannet må ha blitt satt i stand til å igjen demme opp vannet. I det uttørkede bekkeleiet på bildet renner vanligvis bekken fra Styggedalen etter å ha tatt opp i seg bekkene fra Ormtjern og Løkputtene. Det er nå så tørt at sauene trår rett gjennom gresslaget og ned i sanden under, med støvskyer og skitne sauer til følge.

23 Jul 2018

Langlidemningen rehabiliteres igjen

Av Odd Tore Saugerud

I ca. år 2012 gjorde NVE en konsekvensutredning av brudd i demninger, revurderte Damsikkerhetsforskriften og gjorde den strengere. Langlidemningen kom da i konsekvensklasse 4, den mest alvorlige, grunnet de opplagte katastrofale konsekvensene et brudd ville ha for folk og eiendommer i Sørkedalen og de tett befolkede områdene videre fra Bogstadvannet. For å minske risikoen for dambrudd, ble derfor besluttet å rehabilitere demningen igjen, selv om siste rehabilitering ble gjort så sent som i 2009. Arbeidet startet i september 2017 og skal etter planen være fullført i oktober 2018. Som bildet viser, er det full aktivitet der nå, men adgang forbudt slik at det ikke er mulig å se bedre hva arbeidet går ut på. Langlivannet i syd er senket 25 meter under normal full vannstand mens arbeidene pågår.